Administrasjon

Tommy Slettebø

Daglig leder & selger
tommy.slettebo@kvernelandbil.no
92 04 51 51

Terje Skaar

Garanti og IT ansvarlig
terje.skaar@kvernelandbil.no
92 23 45 42

Mathiane Hunsbedt

Salgsmedarbeider
mathiane.hunsbedt@kvernelandbil.no
92 85 97 21